Posts Tagged ‘разумен характер’

Юпитер в ДЕВА

Юпитер в ДЕВА дава разумен характер, аналитичен и практичен – способен да намери истината