Posts Tagged ‘разума и интелигентността’

Планетни октави – въведение 3

По време на детството на човечеството съзидателната сила, която сега е отправена навън, е била употребявана навътре, за устройство на органите.