Posts Tagged ‘проницателно’

РЕЗЮМЕ НА АСТРОЛОГИЧНОТО УЧЕНИЕ

След като изучаващият астрологията усвои основно значението на положението и съчетанията на различните планети, описани подробно в предходните глави, ще може с голяма леснина да изтълкува въздействието на всяко съчетание