Posts Tagged ‘проницателен ум’

Марс в ІХ дом

Марс в ІХ дом дава широки, свободомислещи идеи