Posts Tagged ‘предприемчивост’

Марс във ВОДОЛЕЙ

Марс – наранен във Водолей прави родения твърде независим, а също важен, презиращ всякакъв авторитет