Posts Tagged ‘планета на любовта’

Венера – планета на любовта

ХІІІ глава от І послание към коринтяните на апостол Павел е бляскава възхвала на любовта: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, не се превъзнася, всичко вярва, всичко претърпява… Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества – ще отпаднат, ако са знание – ще изчезнат.”