Posts Tagged ‘печалби’

Юпитер в ХІІ дом

Юпитер в ХІІ дом дава печалби и успех в работата, свързана с уединение – лаборатория, болница, приют