Posts Tagged ‘ПАРАЛЕЛ’

УРАН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ

УРАН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ дава същите последици, като изроените по-горе

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ дава същата сила, същото въодушевление и похватност

ЮПИТЕР В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

ЮПИТЕР В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ дава весел и оптимистичен характер

САТУРН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ

САТУРН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ прибавя към задълбочеността на разсъдъка – дар за предвиждане

ВЕНЕРА В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ В ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

ВЕНЕРА В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ В ТРИГОН С МЕРКУРИЙ дава схватлив ум, добра памет, редки способности

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА може да се прецени като при случая Марс в съвпад или паралел с Уран

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА

Това съчетание няма винаги еднакво въздействие и може да се счете за добро или за лошо според обстоятелствата или същината на нещата

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН С ВЕНЕРА

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН С ВЕНЕРА е един от най-добрите признаци за успех и щастие.

ЛУНАТА В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

ЛУНАТА В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА. Венера е показател за женитба за мъжа.