Posts Tagged ‘отдалечаване от домашното огнище’

Уран в ХІІ дом

Такива хора през целия си живот ще бъдат съпътствани от страх за заплашваща ги опасност.