Posts Tagged ‘ораторство’

МЕРКУРИЙ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Означава способности във всички клонове на мисловната област: наука, литература, ораторство