Posts Tagged ‘облаги’

Марс в ХІІ дом

Марс в ХІІ дом може да донесе на лицето всички облаги