Posts Tagged ‘нетърпелив’

Уран в РАК

Уран в РАК означава, че лицето ще е чувствително.