Posts Tagged ‘нептунианец’

НЕПТУН КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Само един окултист може истински и незабавно да познае, че лицето, което е срещу него, е нептунианец и да го оцени най-високо.