Posts Tagged ‘непостоянен характер’

УРАН В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, КВАДРАТУРА И ПРОТИВОСТОЕЖ С МАРС

Уран в това положение прави лицето вироглаво, твърдо решено да върви напред във всяко дело, което си е определило, независимо от това – какво ще последва