Posts Tagged ‘милостив характер’

Юпитер в РИБИ

Юпитер в РИБИ дава милостив, състрадателен и гостолюбив характер