Posts Tagged ‘МЕРКУРИЙ’

Меркурий в ІІІ дом

Меркурий в ІІІ дом, ако е добре поместен, има удивително влияние върху умствените качества на родения

Меркурий във ІІ дом

Меркурий във ІІ дом означава печалби

Меркурий в І дом

Меркурий в І дом дава на лицето буден и остър ум според природата на възхождащия знак и съчетанията

МЕРКУРИЙ – ПЛАНЕТА НА РАЗУМА

Митологическият Меркурий е пратеник на боговете. Тъй като е пратеник на боговете сред другите планети, Меркурий самият е неутрален и по проява е по-силно подчинен на съчетанията с другите планет

МЕРКУРИЙ В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЕКСТИЛ С ВЕНЕРА

МЕРКУРИЙ В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЕКСТИЛ С ВЕНЕРА – Забележка: Венера и Меркурий не са никога на по-голямо разстояние един от друг от 76о