Posts Tagged ‘МЕРКУРИЙ’

Меркурий в ОВЕН

Меркурий в ОВЕН означава, че лицето ще увеличи противоречията в споровете си

Меркурий в ХІІ дом

Меркурий в ХІІ дом дава изключително способен за тайнствени – окултни и мистични – изследвания дух, особено когато Меркурий предхожда Слънцето

Меркурий в ХІ дом

Меркурий в ХІ дом дава големи познанства сред хората на литературата

Меркурий в Х дом

Меркурий в Х дом показва способност за приспособяване и проницателнос

Меркурий в ІХ дом

Меркурий в ІХ дом, добре поставен, вдъхва любов към религията, науката, литературата, правото

Меркурий в VІІІ дом

Меркурий в VІІІ дом, когато е добре поставен, осигурява печалба чрез издаване на литературни или научни творби

Меркурий в VІІ дом

Меркурий в VІІ дом дава, когато е добре поставен, прави лицето известно в литературните и научните кръгове.

Меркурий в VІ дом

Меркурий в VІ дом дава прави ума буден, когато е насочен към постигане на лични облаги

Меркурий в V дом

Меркурий в V дом дава съсредоточава ума към образование, забавления, флиртове и деца

Меркурий в ІV дом

Меркурий в ІV дом дава неустойчивост в семейството