Posts Tagged ‘Меркурий . СКОРПИОН’

Меркурий в СКОРПИОН

Меркурий в СКОРПИОН дава остър ум, пламенни желания, будна интелигентност, изострен език с хапещ сарказъм