Posts Tagged ‘МАРС’

МАРС – ПЛАНЕТА НА ДЕЙСТВИЕТО

Библията ни учи, че Йехова е създател на човешкия род и ние видяхме, че той и неговите ангели се грижат за възпроизводителните функции на живота и възвестяват появата и утвърждаването на велики личности

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР означава закоравял картоиграч

МАРС В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЮПИТЕР

МАРС В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЮПИТЕР укрепва телесното устройство и увеличава жизнеността

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР. Характерните черти на Юпитер – консервативност или достойнство

МАРС В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН

МАРС В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН представлява много лош аспект

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН придава действена природа – решителност

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА дава много избухлив характер със склонност да говори и да действа импулсивно, поради което лицето е изложено на скръб и неволи

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА е добро или лошо съчетание в зависимост от пола на лицето и от гледището

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА дава удивителна жизненост, силен организъм

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ дава същата сила, същото въодушевление и похватност