Posts Tagged ‘ЛЪВ’

Венера в ЛЪВ

Венера в ЛЪВ е пълна проява на любовта и този, който има това положение, ще е с нежно сърце

Слънцето в ЛЪВ

Слънцето в Лъв дава царствена природа, голямо самообладание, издигнато чувство за чест, неподкупна честност