Posts Tagged ‘ЛУНАТА’

Луната в V дом

Луната в V дом: и когато е в общ или сърдечен знак изразява, че лицето ще е твърде непостоянно в своите чувства, пристрастено към игри и удоволствия

Луната в ІV дом

Луната в ІV дом: показва добри условия в брака и семейния живот

Луната в ІІІ дом

Луната в ІІІ дом: показва стремеж към интелектуални занимания

Луната във ІІ дом

Луната във ІІ дом показва наклонност към наука

Луната в І дом

Луната в І дом. Когато Луната изгрява в І дом по време на раждане и особено в сърдечен или общ знак, тя дава на лицето непостоянен характер

ЛУНАТА – ПЛАНЕТА НА ПЛОДОВИТОСТТА

Библията ни учи, че Господ сътворил човека по свой образ и подобие; казва се, че ангели посетили Сара и предсказали раждането на Исак

ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ дава посредствена памет