Posts Tagged ‘ЛУНАТА’

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА показва същите високи душевни качества

НЕПТУН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА

НЕПТУН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА показва същите силни духовни качества

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА въздига въображението високо

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА прави лицето ексцентрично и твърде чувствително

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

МАРС В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА дава много избухлив характер със склонност да говори и да действа импулсивно, поради което лицето е изложено на скръб и неволи

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ЛУНАТА е добро или лошо съчетание в зависимост от пола на лицето и от гледището

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА дава удивителна жизненост, силен организъм

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА действа срещу способностите за разсъждаване

ЮПИТЕР В СЕКТИЛ, ТРИГОН, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА

ЮПИТЕР В СЕКТИЛ, ТРИГОН, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА дава на родения оптимистична

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА е един от признаците на тъжовния живот, защото лицето, поради своята меланхолична