Posts Tagged ‘лукс’

Марс в РАК

Хората с това съчетание упражняват изключителна власт над близките си в семейството.