Posts Tagged ‘лоши влияния’

ПОМАГАТЕ ЛИ НА ЗВЕЗДИТЕ СИ?

Допуска се, че ние сме твърде слаби и следователно неспособни да упражняваме всякога с необходимата сила нашата воля.