Posts Tagged ‘литература’

МЕРКУРИЙ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Означава способности във всички клонове на мисловната област: наука, литература, ораторство

Марс в БЛИЗНАЦИ

Хората с това съчетание са подвижни, открити, почтени, скромни, казват това което мислят – може би дори твърде решително.