Posts Tagged ‘КОЗИРОГ’

ДЕЦА

Когато буйният и свиреп Марс или Сатурн, когото митологията изобразява като убиец на своите деца, или Слънцето, или Уран е в V или ХІ дом това значи, че раждането на деца ще е затруднено, че отглеждането им ще е трудно, че може би ще умират в крехка възраст

Нептун в КОЗИРОГ

Ако Нептун е наранен – лицето е меланхолично, затворено, често лъжливо.

Уран в КОЗИРОГ

Нараненият Уран дава колеблив, своенравен характер – капризен и опърничав, който трябва да властва и разрушава.

Юпитер в КОЗИРОГ

Юпитер в КОЗИРОГ дава амбициозен, владеещ себе си, независим, жаден за издигане над другите

Сатурн в КОЗИРОГ

Сатурн в КОЗИРОГ е мощен и неговите качества са силно изтъкнати: искреност, непоколебима честност, голяма упоритост

Луната в КОЗИРОГ

Луната в КОЗИРОГ осигурява на родения закрилата на най-издигнати лица в обществото

Меркурий в КОЗИРОГ

Меркурий в КОЗИРОГ дава критичен и проницателен ум

Венера в КОЗИРОГ

Венера в КОЗИРОГ – знак на Х дом, осигурява успехи в обществото, но тя не се съчетава добре със Сатурн – владетел на Козирог

Слънцето в КОЗИРОГ

Слънцето в КОЗИРОГ:
Това е сигурно указание, че лицето ще се издигне в живота с помощта на високопоставени личности, че то ще е достойно за уважение и с чест ще изпълни работата, като заема отговорна и доверена служба. Роденият ще бъде умен, честен и почтен. Съдиите, които имат това положение на Слънцето са неподкупни. Те така [...]