Posts Tagged ‘КВАДРАТУРА’

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА е един от признаците на тъжовния живот, защото лицето, поради своята меланхолична

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ дава хаотичен ум, застрашаван често с отслабване на паметта

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ предрича неуравновесеност или анархия

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ дава непостоянен характер и нерешителност

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ показва, че лицето е изложено на неприятности и протакания

ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ дава посредствена памет

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА излага родения на неприятности

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА. Квадратурата или паралелът водят винаги до разногласия между двата пола

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА дава същото влечение към лукса, но ограничава средствата за постигането му