Posts Tagged ‘ЗВЕЗДИ’

ПОМАГАТЕ ЛИ НА ЗВЕЗДИТЕ СИ?

Допуска се, че ние сме твърде слаби и следователно неспособни да упражняваме всякога с необходимата сила нашата воля.