Posts Tagged ‘електричество’

Уран в СКОРПИОН

Показва още самобитност в механиката – близка до гениалността.