Posts Tagged ‘експлозия’

Уран в СКОРПИОН

Показва още самобитност в механиката – близка до гениалността.