Posts Tagged ‘домове’

Планетни октави – въведение

Преди да се изследва влиянието на Уран и Нептун в различните знаци и домове