Posts Tagged ‘войници’

Марс в СКОРПИОН

Поради това, тия хора на първо време предизвикват омраза, докато се привикне към тях и се разбере