Posts Tagged ‘ВОДОЛЕЙ’

Нептун във ВОДОЛЕЙ

Нараненият във Водолей Нептун дава същата оригиналност, същата независимост на характера, но има голяма вероятност такива хора да си навлекат неразположението и дори недоверието на околните.

Уран във ВОДОЛЕЙ

Хората, които имат Уран в това положение, са обградени с много приятели.

Юпитер във ВОДОЛЕЙ

Юпитер във ВОДОЛЕЙ прави човека отзивчив, оптимистичен, самобитен, общителен

Сатурн в ВОДОЛЕЙ

Сатурн в ВОДОЛЕЙ дава любезен и симпатичен характер, ясно и смислено изразяване, разбиране на деловите отношения

Луната във ВОДОЛЕЙ

Луната във ВОДОЛЕЙ създава будно въображение, което може да доставя на съзнанието образи, които изглеждат почти осезаеми

Меркурий във ВОДОЛЕЙ

Меркурий във ВОДОЛЕЙ придава уранови качества на самобитност, независимост и любов към свободата на духа.

Венера във ВОДОЛЕЙ

Венера във ВОДОЛЕЙ показва смесица с качествата на УРАН: независимост, непримиримост към ограниченията, омраза към обективните условности

Слънцето във ВОДОЛЕЙ

Тук се съчетават влиянията на Слънцето, Уран и единадесети дом – това дава на лицето интуитивен усет за естеството на нещата, свързва го със силите и идеите на духовните сфери