Posts Tagged ‘вежлив характер’

Юпитер в РАК

Юпитер в РАК не се проявява преди средата на живота, особено когато е поместен в ІV дом