Posts Tagged ‘брак’

Марс в ТЕЛЕЦ

Това съчетание предопределя лесни печалби, свободолюбив и щедър характер, непобедима вътрешна сила, която ще позволи на лицето да постигне своите цели на всяка цена.

Марс в VІІІ дом

Марс в VІІІ дом носи материални облаги от брак или наследство

Юпитер в VІІІ дом

Юпитер в VІІІ дом показва материални придобивки чрез брак