Архив за ‘Статии по астрология’

Луната в Х дом

Луната в Х дом: е знак на материално благополучие

Луната в ІХ дом

Луната в ІХ дом: дава на лицето ясно съзнание, сериозност, наклонност към религия

Луната в VІІІ дом

Луната в VІІІ дом: осигурява материалните придобивки чрез брак, завещания, увеличава числото на децата

Луната в VІІ дом

Луната в VІІ дом: предрича щастливо задомяване, сполуки при сдружавания и изобщо успех във всички отношения с околните

Луната в VІ дом

Луната в VІ дом: е неблагоприятно положение, особено в звездослова на жена

Луната в V дом

Луната в V дом: и когато е в общ или сърдечен знак изразява, че лицето ще е твърде непостоянно в своите чувства, пристрастено към игри и удоволствия

Луната в ІV дом

Луната в ІV дом: показва добри условия в брака и семейния живот

Луната в ІІІ дом

Луната в ІІІ дом: показва стремеж към интелектуални занимания

Луната във ІІ дом

Луната във ІІ дом показва наклонност към наука

Луната в І дом

Луната в І дом. Когато Луната изгрява в І дом по време на раждане и особено в сърдечен или общ знак, тя дава на лицето непостоянен характер