Архив за ‘Венера в дванадесетте дома’

Венера във ІІ дом

Венера във ІІ дом показва финансови успехи

Венера в І дом

Венера в І дом предрича щастливо детинство. Тя дава на лицето обичлив характер, общителност, отзивчивост; също така любов към музиката и удоволствията

Венера – планета на любовта

ХІІІ глава от І послание към коринтяните на апостол Павел е бляскава възхвала на любовта: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, не се превъзнася, всичко вярва, всичко претърпява… Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества – ще отпаднат, ако са знание – ще изчезнат.”