Архив за ‘Планетни октави’

Уран в VІІІ дом

Ако обаче планетата е наранена, лицето попада в спорове във връзка със завещанието на починало лице.

Уран в VІІ дом

Такива хора са обикновено нещастни в брака

Уран в VІ дом

Във всеки случай, човек с Уран в това положение ще бъде много нервен и даже раздразнителен.

Уран в V дом

Човек с добре съчетан Уран в V дом не ще играе хазарт, но ако Уран е наранен, ще се изкуси и ще играе хазарт, от който ще претърпи големи загуби

Уран в ІV дом

Общественото мнение в родното му място ще е толкова враждебно спрямо него, щото това ще повлияе и на процеса

Уран в ІІІ дом

Нараненият в ІІІ дом Уран показва разправии със съседи, братя и сестри и вероятно скъсване на семейните връзки.

Уран във ІІ дом

За такива хора няма сигурно влагане на средства, защото най-непредвидени условия могат да настъпят

Уран в І дом

Ако Уран е наранен, роденият ще защитава схващанията си против всички и против всичко до смърт

Уран – планета на алтруизма – въведение 1

Ние лесно можем да разберем, че мнозинството от хората не отговарят на изискванията на Уран и че неговото влияние върху хората е често полов разврат

Уран – планета на алтруизма – въведение

Любов е дума, с която много се злоупотребява и чувството