Архив за ‘Юпитер в дванадесетте дома’

Юпитер в ХІІ дом

Юпитер в ХІІ дом дава печалби и успех в работата, свързана с уединение – лаборатория, болница, приют

Юпитер в ХІ дом

Юпитер в ХІ дом предвещава богати и влиятелни приятели

Юпитер в Х дом

Юпитер в Х дом предсказва възвишен, щастлив и добродетелен живот

Юпитер в ІХ дом

Юпитер в ІХ дом дава благороден, оптимистичен и миролюбив характер

Юпитер в VІІІ дом

Юпитер в VІІІ дом показва материални придобивки чрез брак

Юпитер в VІІ дом

Юпитер в VІІ дом дава симпатичен съпруг, с благородно и великодушно сърце

Юпитер в VІ дом

Юпитер в VІ дом дава добро здраве и успехи при лечение на болни или при гледането им

Юпитер в V дом

Юпитер в V дом увеличава числото на децата, които ще бъдат изворът на щастие за родителите

Юпитер в ІV дом

Юпитер в ІV дом е най-щастливият предвестник на семейното благополучие

Юпитер в ІІІ дом

Юпитер в ІІІ дом дава извънредно оптимистичен характер