Архив за ‘Марс в дванадесетте дома’

Марс в ХІІ дом

Марс в ХІІ дом може да донесе на лицето всички облаги

Марс в ХІ дом

Марс в ХІ дом създава водачите на обществените слоеве, ентусиазирани любители на удоволствията

Марс в Х дом

Марс в Х дом е от най-добрите признаци за успех в живота, защото дава амбиция и ентусиазъм

Марс в ІХ дом

Марс в ІХ дом дава широки, свободомислещи идеи

Марс в VІІІ дом

Марс в VІІІ дом носи материални облаги от брак или наследство

Марс в VІІ дом

Марс в VІІ дом дава способен, трудолюбив, активен и неуморим в усилията за благосъстояние съпруг; индивидуалност – склонна към доброжелателно разпореждане

Марс в V дом

Марс в V дом дава горещ, показен и влюбчив характер; страст към атлетика и други спортове и мускулни усилия

Марс в ІV дом

Марс в ІV дом дава снажна конструкция

Марс в ІІІ дом

Марс в ІІІ дом дава изтънчен, блестящ, буден ум; широка инициатива и строителни възможности

Марс във ІІ дом

Марс във ІІ дом показва широка душа, щедрост, бързо забогатяване