Архив за ‘Интересно за астрология’

СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ

Ако си зададем въпроса: СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ дава ли ни

възможност да се информираме общо и в частност върху климата и

събитията през годината, за която е изчислена?

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Изобщо, в това време ще има най-вече възможности за успех, отколкото в кое и да е друго време.

СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН НЕПТУН

лесна плячка на някои хипнотизатори

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА С ОСНОВЕН МЕРКУРИЙ

Слънцето достига квадратура с Меркурий само когато лицето е в напреднала възраст.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД ИЛИ СЕКСТИЛ С МЕРКУРИЙ В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Това положение показва също така благоприятни условия за пътешествия.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВНА ВЕНЕРА

Но то може да победи всичко това, ако работи енергично за издигане на своя морал и на личното си поведение, защото да искаш значи да можеш!

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако лицето още не е оженено, ще завърже познанство, което ще приключи с идеален брак.

ПОСОКИ НА СЛЪНЧЕВОТО ДВИЖЕНИЕ

Когато Слънцето образува при движението си секстил, квадратура, тригон или противостоеж с някоя планета, въздействието на Слънцето започва да се проявява а щом Слънцето стигне на разстояние градус и половина от планета и трае докато Слънцето измине градус и половина отвъд планетата.

НЯКОЛКО ВАЖНИ ТОЧКИ

Понякога, в случаите, когато посочените от едно съчетание събития засягат двама души, съчетанията на планетите в движение могат да се осъществят в звездослова на единия и да бъдат оплодени от хармонично съчетание без обаче да дадат резултат, защото съчетанието в звездослова на другия не е достигнало още зрялост.

РАЗВИТИЕ НА ЪГЛИ

Освен развитието на планетите, трябва да отбележим още и движението напред на домовете. Това движение трябва да изчисляваме по начина за построяване на звездослова с разликата, че си служим със з.в. за деня, който съответства на годината, за която искаме да развием звездослова.