СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ

Ако си зададем въпроса:  СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ дава ли ни

възможност да се информираме общо и в частност върху климата и

събитията през годината, за която е изчислена?  Отговорът от

практиката е твърдо – ДА.  Това е метод, който ни позволява в

продължение на една година от дата раждане до дата раждане на

следващата година да се опитаме да направим пълна прогноза за

евентуалните предстоящи събития в живота на всеки един от нас.

Следващите редове достигнали до нас от древността третират

възможността за интерпретиране на Слънчевата революция сама за

себе си, но практиката доказа, че по-добре е да се съпоставят

двете звездни карти – рождената и тази на Слънчевата революция,

така начинаещите астролози много по-лесно ще стигнат до желаната

от тях информация.

За по-пълното интерпретиране на Слънчевата революция, а

така също и на радикалната тема, ще посоча някои полезни и

необходими подбрани съвети и мисли, взети от старите майстори:

ХЕРМЕС-ТОТ, ГАУРИК, ПТОЛОМЕЙ, МОРИН ДЕ ВИЛИФРАНШ, КАРДАН, АБЕНРА

ГЕЛ, АЛМАНСАР и други.

Тяхната достоверност и точност са доказани от опита, а

надявам се и вие да стигнете до същите заключения.  Тези правила

ще ви помогнат при правилното интерпретиране на дадена

астрологична тема.  Опитайте и сами ще се уверите в това!

Модерните, съвременните астролози пренебрегват тези съвети,

както и самата Слънчева революция в своята практика, но това не

ги прави по-добри в работата им, а само ги изправя понякога пред

невъзможността да дефинират дадено събитие.

Преди да цитирам правилата на старите майстори напомням две

основни положения, които трябва да ви ръководят във вашата

ежедневна работа, свързана със Слънчевата революция.

Преди да придвижите рождената карта напред, независимо кой

от познатите ни методи ще използвате (дирекции:  1 градус е

равен на 1 година от живота ни, прогресии:  1 ден след нашето

раждане отговаря на една година от живота ни, слънчева

революция:  възвръщането на планетата Слънце в точния градус в

момента на раждане и други), е необходимо правилно да разберете

рождената тема на личността, която представя хороскопа на

раждане.

1.  НИТО ЕДНО СЪБИТИЕ, НИТО ЕДНА ПРОМЯНА НЯМА ДА СЕ

РЕАЛИЗИРА ПРЕЗ ГОДИНАТА, ЗА КОЯТО Е ИЗЧИСЛЕНА СЛЪНЧЕВАТА

РЕВОЛЮЦИЯ, АКО ТОВА НЕ Е ПОСОЧЕНО В ТЕМАТА НА РАЖДАНЕ -

РАДИКАЛНАТА ТЕМА.

2.  ЕДНА СЛЪНЧЕВА РЕВОЛЮЦИЯ ТЛАСКА РОДЕНИЯ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНО

СЪБИТИЕ В МОМЕНТА, КОГАТО СИГНИФИКАТОРЪТ (ПЛАНЕТА) НА ТОВА

СЪБИТИЕ ИДВА В МЯСТОТО, КОЕТО Е ЗАЕМАЛА В МОМЕНТА НА РАЖДАНЕ -

РАДИКАЛНАТА ТЕМА.

Звездната карта на Слънчевата революция е изчислена за

точния час и минути, когато Слънцето в своето движение през

годината ще транзитира положението на Слънцето в темата на

раждане.  От това следва, че Слънчевата революция покрива една

година от живота на родения, което ни дава възможност да се

съсредоточим там, където ще има активност, посочена от

транзитите на останалите планети.

Методът на Слънчевата революция или слънчевото обръщане и

още слънчевото възвръщане е много личен, персонален момент, за

да преценим КАК и в КАКВА посока ще действат транзитите на

планетите върху картата на лицето през определена година.

Методът на Слънчевата революция може да се каже, че замръзява

транзитите на планетите на място и по този начин много точно

показва къде може да очакваме реализация на дадено събитие през

годината посредством акцента върху определени домове, заети от

транзитиращите планети в картата на Слънчевата революция.  Това

е началото, а по-късно с помощта на различни методи ще

установим и вероятните дати на съответните събития, посочени от

планетите и движението на Асцендента и Медиум Цели.

С помощта на географската ширина и дължина за мястото,

което обитава вашия консултант, ще съставите картата на

Слънчевата революция.  По този начин вие не само придвижвате

звездната карта напред, но също така и я РЕЛОКАЛИЗИРАТЕ.

По този въпрос има известни различия, някои автори

предлагат звездната карта на Слънчевата революция да бъде

изчислена за мястото, където се е намирал вашия консултант в

момента на транзита на Слънцето върху рождената му позиция.

Други предлагат винаги да се взема пред вид мястото на раждане,

а дори има и съвет да се промени мястото в деня на Слънчевата

революция, ако тя е неблагоприятна.  Това вие самите ще

установите в процеса на практикуване.  Напомням ви, че на

възраст 33 години ДОМИФИКАЦИЯТА на Слънчевата революция почти

съвпада с тази от радикалната тема, както и при навършването на

66 години.  Проверете и сами ще се уверите в това.  Може да има

разлика от няколко градуса, но разположението на домовете е

същото, както при раждането ни.

КАРТАТА НА СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ НИ ПОСОЧВА МОДЕЛА НА

ЕЖЕДНЕВНИЯ НИ ЖИВОТ В МЯСТОТО, КЪДЕТО ЖИВЕЕМ, А НЕ КЪДЕТО СМЕ

РОДЕНИ.

Допускам, че вече сте изчислили вашата Слънчева революция

за годината, която ви интересува.  Естествено това може да

направите с помощта на компютъра, което е направено за

поместената Слънчева революция.  И до тука е помощта на

компютъра и програмата, която сте използвали.  Сега, внимавайте,

разпечатайте самата Слънчева революция – нейното графично

представяне.  За илюстрация ще използвам приложената в текста

Слънчева революция за 2008-ма година, за 19 март 2008 в 19:40:57

часа за град София, мястото, където роденият е посрещнал

рожденият си ден.

Вземете Ефемеридите – таблици за движението на планетите за

2008-ма година, и определете кога Слънцето ще премине, ще

транзитира през върховете на домовете на Слънчевата революция,

като следите дължината на Слънцето в колоната, посочваща

двжението му през годината.

На 19 март 2008 година Слънцето има същата дължина от 29

градуса и 30 минути, както в радикалната тема.  След като сте

отбелязали тази дата срещу положението на Слънцето, търсите на

коя дата Слънцето ще транзитира през върха на Седми дом,

градусите на върха на Седми дом търсите в колоната за движението

на Слънцето в Ефемеридите за съответната година, в нашия случай

за 2008-ма година и отбелязвате датата срещу върха на дома.  По

този начин минавате през целия хороскоп на Слънчевата революция,

отбелязвайки датите на транзитите на Слънцето през годината

2008-2009.  По този начин годината на Слънчевата революция се

разделя на тринадесет периода, като начало на Първи период е

датата на самата революция – 19 март 2008 година.

Вземете лист хартия и на него нанесете тринадесетте периода

и транзитите на Слънцето през домовете на Слънчевата революция,

а именно:

I-ви период от 19.03.2008 до  2.04.2008 година транзит през Шести дом

II-ри период от  2.04.2008 до 29.04.2008 година транзит през Седми дом

III-ти период от 29.04.2008 до 31.05.2008 година транзит през Осми дом

IV-ти период от 31.05.2008 до  6.07.2008 година транзит през Девети дом

V-ти период от  6.07.2008 до 10.08.2008 година транзит през Медиум Цели

VI-ти период от 10.08.2008 до 10.09.2008 година транзит през Единадесети дом

VII-ми период от 10.09.2008 до  5.10.2008 година транзит през Дванадесети дом

VIII-ми период от  5.10.2008 до  1.11.2008 година транзит през Асцендента

IX-ти период от  1.11.2008 до  2.12.2008 година транзит през Втори дом

X-ти период от  2.12.2008 до  5.01.2009 година транзит през Трети дом

XI-ти период от  5.01.2009 до  7.02.2009 година транзит през Четвърти дом

XII-ти период от  7.02.2009 до  8.03.2009 година транзит през Пети дом

XIII-ти период от  8.03.2009 до 20.03.2009 година транзит през Шести дом

С помощтта на периодите през годината на Слънчевата

революция може да направите прогнози по отношение на характера

на родения, неговите финансови възможности, информация за

близките му роднини, разбира се, че и въпросът за любовта и

брака не е на последно място, както и промените, свързани с

професионалната му дейност.  Зависи какви са проблемите, от

които се интересувате, за да направите съответните прогнози,

които ще имат значение само през периода на Слънчевата

революция.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ”

  1. 2hamburg says:

    1ringtones…

Leave a Reply