ЛУНАТА В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВНО СЛЪНЦЕ

Тези съчетания показват периоди на успехи, които носят промени в положителния смисъл на думата. Често под влиянието на тези промени последва брак, богатство, щастие, голямо развитие на стопанска дейност, увеличаване на заплата и пр.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply