СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН АСЦЕНДЕНТ

Тези съчетания означават период на материално благосъстояние и цъфтящо здраве и щастие. Всичко, каквото лицето предприеме, има изгледи за успех.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply