СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Тези съчетания носят период на сполуки, напредък, почести, благоразположение от страна на властниците или работодателите, нараснал обществен престиж и общо благосъстояние на нещата.

Това е удобно време за увеличаване на доходите, защото всеки опит в тази насока ще срещне благоприятно звездно влияние.

Изобщо, в това време ще има най-вече възможности за успех, отколкото в кое и да е друго време.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply