СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Тези съчетания ще означават период на недоверие, клевети и вражди, застрашаващи честта и общественото положение на лицето.

Лицето трябва да употреби най-строга предпазливост в жестовете и действията си, защото мъчнотии с властите биха могли да доведат до затвор.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply