СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН НЕПТУН

Ако Нептун е в добри съчетания при раждането, тези посоки означават период на духовно възвисяване, в който лицето ще може – ако е достатъчно напреднало, да получи посвещение, което ще развие неговата духовна мощ и ще му отвори вратите на невидимия свят.

Добре е да се отбележи, че мнозинството от хората е неспособно да отговори на такива влияния.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply