СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С УРАН В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако при раждането Уран е добре съчетан и ако лицето е достатъчно развито, за да отговори на неговото влияние, тези посоки означават период на голямо духовно и умствено издигане: творчески и организаторски способности ще се развият по забележителен начин и лицето ще е в състояние да установява нови идеи, да усъвършенства изобретения, да организира предприятия по най-щастлив начин с малко или дори с никакви усилия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply