СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН МАРС

Ако Марс е добре съчетан при раждането, тези направления показват низ от събития, в които лицето ще е силно оживено от дух за предприемчивост в строителството или индустрията.

Лицето ще се запознае с истински пионери или пък ще получи по друг начин тласък, който ще го хвърли в много области на живота, който ще му донесе успехи, приятели и благополучие.

Вероятно ще пътува за откриване на нови поприща и не ще намери покой, докато не употреби цялата своя енергия, която застрашава да се пръсне. Лесно ще печели, но и ще пръска пари!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply