СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН САТУРН

Ако Сатурн е бил наранен в рождения звездослов, тези посоки ще донесат период на много лошо влияние! Това важи особено много за паралела, който продължава около 10 години; другите съчетания са дейни обикновено три години, не повече. При тези посоки лицето ще страда от дълбоки разочарования и протакания за всичко, което то предприеме. Каквато и грижа да полага лицето, все ще се намери пречка, която ще го възпрепятства в последния момент. Това ще поражда у лицето раздразнение и песимизъм, ще вижда живота като безнадеждна борба, в която всеки съзаклятничи, за да му пречи.

Паричните затруднения ще влошават положението на лицето още повече.

За да бъде изказана злината, която ще сполети лицето трябва да добавим, че здравето му ще бъде съществено засегнато, особено от паралела. Жизнеността на лицето ще е слаба и възстановителната му способност почти никаква. Но „един предупреден човек струва колкото двамина непредупредени”, волята на лицето би могла да преодолее всичко, астролозите повече от всички знаят, че страданията и изпитанията са преходни.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply